DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Get Adobe Flash player

   ZAPROSZENIE

  •            Serdecznie zapraszam Nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu produkcji rolniczej zwierzęcej oraz Nauczycieli z niewielkim stażem pracy na zajęcia otwarte, które odbędą się 24.05.2018 r. w czwartek o godzinie 11. 25 w sali nr 8 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Temat lekcji: : Ustalanie zapotrzebowania i układanie dawek pokarmowych dla krów mlecznych w systemie INRA z wykorzystaniem programu komputerowego” INRATION”.

   Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia - projekt w konsultacjach

  •            Serdecznie zapraszam Nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu produkcji rolniczej zwierzęcej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Nauczycieli z niewielkim stażem pracy na lekcję otwartą, która odbędzie się 08.01.2018 r w poniedziałek o godzinie 13. 05 w sali nr 6 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Temat lekcji: : Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

   ZAPROSZENIE

  •       W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału seminarium dla nauczycieli doradców metodycznych pt. „Doradca metodyczny jako mentor, tutor i coach…- informacje konieczne.”

  •      W dniach 8-10 listopada 2017 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej „Technologie chowu trzody chlewnej; przetwórstwo mięsa.”

  •           W dniach 19-20 października 2017 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej „Hodowla i użytkowanie koni ras szlachetnych ”

   ZAPROSZENIE na seminarium na temat: Afrykański pomór świń.

  •       W dniach 28-29 wrzesnia 2017 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w seminarium doradców metodycznych KCER pt.” Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły-planowanie”

  •       Serdecznie witam wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej zwierzęcej w nowym Roku Szkolnym 2017/2018. Zapraszam do współpracy i odwiedzania strony internetowej doradcy metodycznego.             Danuta Kosior

  •            Serdecznie zapraszam Nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu produkcji rolniczej zwierzęcej oraz Nauczycieli z niewielkim stażem pracy na lekcję otwartą, która odbędzie się 19.06.2017 r w poniedziałek o godzinie 09. 30 w sali weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Temat lekcji: : Pielęgnacja zwierząt - korekcja racic.

   ZAPROSZENIE

  •           W dniach 6-9 kwietnia 2017 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w drugiej części szkolenia pt. „Przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do pełnienia funkcji doradcy metodycznego”.

  •           W dniach 9-12 luty 2017 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do pełnienia funkcji doradcy metodycznego”.

  •           W dniach 18-22 stycznia 2017 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w międzynarodowym szkoleniu : Inżynieria rolna - wykorzystanie techniki w przetwórstwie płodów rolnych, połączonym z wyjazdem studyjnym na targi Grüne Woche.

  •            Serdecznie zapraszam Nauczycieli uczących przedmiotów z zakresu produkcji rolniczej zwierzęcej oraz Nauczycieli z niewielkim stażem pracy na lekcję otwartą, która odbędzie się 11.01.2017 r w środę o godzinie 11. 00 w sali weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Temat lekcji: : Identyfikacja i rejestracja zwierząt – znakowanie owiec.

   ZAPROSZENIE

  •            W dniach 03-04 listopada 2016 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w formie doskonalenia organizowanej przez KCER w Brwinowie pt.” Technologie chowu bydła mlecznego. Przebieg procesu przetwórstwa mleka ”.
  •              Dnia 02.06.2016r. doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w zajęciach otwartych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie nt. "Ocena zdrowotności roślin rolniczych.”
  •             Dnia 12.05.2016r. doradca metodyczny prowadzi zajęcia otwarte  nt. ”Przygotowanie królika na wystawę lub pokaz”.
  • Doradca metodyczny zaprasza na zajęcia otwarte

  •             Dnia 21.04.2016r. doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w formie doskonalenia organizowanej przez KCER w Brwinowie pt. Nowe technologie w produkcji drobiu”.
  •              Dnia 07.04.2016r. doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w zajęciach otwartych w ZSCKR w Nowym Targu nt. "Charakterystyka towaroznawcza jaj i ich zastosowanie w produkcji cukierniczej.”
  •                W dniach 11 marca 2016 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w zajęciach otwartych w ZSCKR w Karolewie nt. "Sporządzanie potraw z mięsnej masy mielonej”.
  •               W dniach 03 marca 2016 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału

  w zajęciach otwartych w ZSCKR w Bydgoszczy w dniu 3 marca br. nt. ”Zajęcia praktyczne z zakresu kompozycji kwiatowych - dekoracje wiosenne”.


  •             W dniach 04-05 lutego2016 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału
  w zajęciach otwartych w ZSCKR w Rzemieniu nt. "Agregatowanie i wykonywanie pracy siewnikiem zbożowym” oraz warsztatach metodycznych pt. ”Od podstawy programowej do scenariusza zajęć dydaktycznych”.
   

  •           W dniach 18-22 stycznia 2016 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału  w szkoleniu pt. ”Inżynieria rolna - wykorzystanie techniki w gospodarstwie rolnym” - wyjazd studyjny na Targi Grune Woche w Berlinie.

  •         W dniach 07-08 stycznia 2016 roku doradca metodyczny nieobecny z powodu kontynuacji

   szkolenia w Warszawie: Platforma Modle dydaktyka przyszłości (Modular Objekt

  Oriented Dynamic Learning Environment)

  •        W dniach 10-11.12.2015r. doradca metodyczny nieobecny z powodu udziału w warsztatach doskonalących pracę doradcy metodycznego w OEIiZK w Warszawie: Platforma Modle dydaktyka przyszłości (Modular Objekt Oriented Dynamic Learning Environment) – środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową.
  •       Dnia 26.11.2015r. doradca metodyczny nieobecny z powodu wzięcia udziału w formie doskonalenia organizowanej przez CDR w Brwinowie pt.” Pszczoły w rolnictwie i w życiu człowieka.”

       W dniach 19-20 listopada 2015 roku w ZSCKR im. Aleksandra Świętochowskiego odbędzie się szkolenie doradców metodycznych nt. „Doradca metodyczny w szkole”.

  W programie szkolenia jest również spotkanie doradców metodycznych z nauczycielami przedmiotów zawodowych z ZSCKR w Gołotczyźnie i Golądkowie. Spotkanie z nauczycielami odbędzie się w dniu 19 listopada (czwartek) w godzinach 14.00-15.30 w budynku szkoły.
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.